rodinne domy na mieru

projekty - lg

Vypracovanie  projektovej dokumentácie:  - štúdia 

                                                                  - PD pre územné konanie

                                                                  - PD pre stavebné povolenie a realizačný projekt.

Inžiniersku činnosť v oblasti stavebníctva, zastúpenie v uzemnom a stavebnom konaní.

 

Poradenstvo v oblasti stavebníctva so zameraním na prírodné stavby, energetickú úspornosť stavieb a progresívne spôsoby vykurovania. 

Projektovanie  rodinných domov, rekonštrukcií stavieb, návrhom interierov, podla predstáv záujemcu.

 

Poradenstvo pri výbere pozemku, projektu, pri osadení domu na pozemok alebo pri zmenách v projektovej dokumentácií.

Podľa požiadaviek klienta zabezpečenie realizácie stavby